Ota haltuun nämä 5 digimarkkinoinnin trendiä vielä vuodelle 2021

Digimarkkinoinnin maailma kehittyy ja muuttuu nopeasti ja vauhdissa voi olla välillä vaikea pysyä mukana. Digitaalisen markkinoinnin trendien tunteminen varmistaa, että pysyt kehityksessä mukana ja saatat jopa saada etulyöntiaseman kilpailijoihisi nähden. 

Listasimme viisi vuoden 2021 digitaalisen markkinoinnin trendiä, jotka sinun on hyvä tietää ja ottaa haltuun, jotta yhä nopeammin digitalisoituva maailma ei aja ohi. 

Toistaiseksi vuoden 2021 digimarkkinoinnin trendit tuntuvat keskittyvät kahden pääsuuntaviivan alle – markkinoinnissa keskitytään yhä enemmän yksilöön ja henkilökohtaiseen sitouttamiseen, mutta toisaalta myös digitaalisessa markkinoinnissa yhä enemmän asemaansa nostaa myös mekaaninen ja tekninen optimointi. Niin sanottu kulissien takana tapahtuva hienosääntö esimerkiksi hakukoneoptimoinnin osalta.

Arvomaailman muutokset markkinoinnissa

Yhä suurempi osa kuluttajista haluaa nähdä sisältöä, joka vastaa heidän arvomaailmaansa. Erityisesti nuoret ja marginaaliryhmät kokevat erityisen tärkeäksi suvaitsevaisuuden ja monipuolisesti tasa-arvoisen sisällön markkinoinnissa. Enää ei haluta nähdä samanlaista homogeenistä sisältöä ja mainontaa kuin viimeisinä vuosikymmeninä, vaan markkinoinnissa saa ja tulee hyödyntää moninaisuutta. Esimerkiksi masturbaattori vilahtaa yhä useammin rohkeassa ja uudenaikaisessa mainonnassa.

Samalla korostuu myös kohdentamisen tärkeys. Enää ei ole hyödykästä käyttää muutamaa laajalle yleisölle suunnattua mainoskampanjaa, vaan kannttaa mielummin hyväksikäyttää useampia pienemmille kohderyhmille suunnattuja kampanjoita. Näin markkinoinnin saa kohdistettua vielä henkilökohtaisemmin kohdeasiakasryhmälle. Myös markkinoinnin kanavaan kannattaa paneutua huolella – selvää on, että nykypäivänä TikTokin ja Facebookin käyttäjät eivät hae samanlaista sisältöä.

Hakukoneoptimoinnin muutokset

Pitkään esimerkiksi Googlen hakukoneoptimoinnin tavoitteena oli saada oma verkkosivu tai tuote näkymään hakutuloksissa sijalla yksi. Nyt optimoinnin tavoitteena on niin kutsuttu ”nolla sija”, eli tuloksissa päälimmäisenä oleva uudenlainen hakutulosboxi, joka tarjoaa hakijalle tavallista hakutulosta enemmän tietoa. Erillisenä laatikkona ilmenevä hakutulos sisältää normaalia hakutulosta hieman enemmän tietoa ja voi jo sellaisenaan vastata käyttäjän hakuun. Tämän vuoksi tätä kutsutaan niin sanotuksi ”no-click searchiksi” eli ”klikittömäksi hauksi”, sillä käyttäjä voi saada vastauksen hakuunsa ilman, että linkkiä tarvitsee edes klikata auki.

Esimerkiksi Google on myös vuonna 2021 entistä fiksumpi ja vaativampi tarjoamiensa hakutulosten kanssa. Pelkkä laadukas ja hyvin toteutettu sisältö ei enää riitä näkyvyyden varmistamiseksi – sisällön julkaisijan on keskityttävä kokonaisvaltaiseen laadukkaaseen ja totuudenmukaiseen toimintaan. Myös tekniset osa-alueet korostuvat yhä enemmän niin vuonna 2021 kuin varmasti myös jatkossa. Hakukoneet tarkastelevat yhä enemmän sivustojen nopeuksia ja käyttömukavuutta – kuinka helposti ja nopeasti käyttäjä pääsee liikkumaan sivustolla?

Vuorovaikutteisuus markkinoinnissa

Vuorovaikutteinen markkinointi ei ole varsinaisesti mikään uusi ilmiö markkinoinnissa, mutta sen tärkeys ja toimivuus on vasta pikkuhiljaa ruvettu tunnistamaan. Esimerkiksi erilaiset kyselyt, testit, arvonnat ja kilpailut herättävät brändisi aivan uudella tavalla eloon ja parantavat käyttäjän kokemusta brändisi kanssa.

Vuorovaikutteisuudella parannetaan käyttäjän personoitua kokemusta ja tehdään siitä entistä henkilökohtaisempi. Käyttäjä sitoutetaan entistä vahvemmin osaksi yritystä vuorovaikutteisuuden avulla. 

Visuaalisuus – kuvat ja videot hakukoneoptimoinnin välineenä

Kun tietoa ja tekstiä tuupataan käyttäjälle lähes joka somekanavalla hurja määrä, on joukkoon helppo hukkua. Markkinoinnissa yksi keino erottautumiseen vuonna 2021 on ehdottomasti visuaalisuuteen panostaminen. Markkinoinnissa hyödyntämiesi kuvien ja videoiden koko elämänkaari tulee miettiä tarkasti loppuun saakka – jopa kuvatiedoston nimeen voi sisällyttää avainsanoja, jotka auttavat optimoinnin kanssa.

Koronapandemian muuttamassa maailmassa myös yhä parempien ja laadukkampien kokemusten välittäminen ruudun välityksellä korostuu. Panosta siis markkinoinnissa laadukkaisiin visuaalisiin tehosteisiin, joilla sidot asiakkaan osaksi brändiä.

Äänitoiminnon yleistyminen hakutoiminnoissa

Äänihaku eli ”voice search” ei ole uusi toiminto vuodelta 2021, vaan se saapui markkinoille jo muutama vuosi sitten. Toiminto kasvaa kuitenkin käyttäjien keskuudessa jatkuvasti ja vuonna 2021 se on yleistynyt yhä enemmän. Äänihaun myötä perinteiset hakukoneoptimoinnin taktiikat joutuvat nyt romukoppaan. Ihmiset käyttävät erilaisia hakutermejä hakiessaan äänellään kuin kirjoittaessa ja myös yritysten on reagoitava tähän.

Googlen BERT-algoritmipäivitys auttaa Googlea ymmärtämään tietoa hakevia ihmisiä sekä kielen sisällöstä että kontekstista. Hakukenttään ei siis enää tarvitse kirjoittaa töksähteleviä hakutermejä, vaan relevantteja hakutuloksia löytyy luonnollisemman hakutyylin myötä yhä paremmin.

Posted on 18.8.2021 in Yhteistyö

Share the Story

Back to Top