Mikä on tämä yksi tärkeimmistä työkaluista menestyksekkään digimarkkinoinnin takana?

Kotisivut yritykselle

Digimarkkinointi on todella tärkeässä ja merkittävässä osassa lähes kaikkien verkossa toimivien yritysten ja muiden vastaavien yhteisöjen taustalla. Digitaalista markkinointia on kuitenkin vaikea toteuttaa menestyksekkäästi ilman työskentelyä merkittävästi helpottavia työkaluja. Tällaisia hyödyllisiä sovelluksia löytyykin tänä päivänä lähes jokaiseen työvaiheeseen ja -menetelmää varten.

On kuitenkin tärkeä tiedostaa, mitkä työkalut antavat oikeasti merkityksellistä dataa ja auttavat omaa liiketoimintaa toimimaan hedelmällisesti. Toki myös sillä on merkitystä, kuinka paljon kukin työkalu kustantaa ja minkälaisia tuloksia sovellus antaa sijoitetulle pääomalle? Jos tarkoituksena on esimerkiksi nostaa bet-fi.com -sivusto korkeammalle relevanteissa hakutuloksissa, sivuston ansaitsemat tulot voivat helpostikin kasvaa työkalun kustannuksia suuremmiksi.

Käymme tässä artikkelissa läpi yhden käytännössä kaiken kattavan vaihtoehdon digimarkkinoinnin eri osa-alueisiin liittyen. Työkalun avulla on mahdollista toteuttaa niin hakukoneoptimointia, maksulliseen Google Ads -mainontaan liittyviä toimenpiteitä kuin myös analytiikkaa koskevaa tiedonhallintaa.

Yksi markkinoiden kattavimmista vaihtoehdoista

Ahrefs on yksi tämän hetken kokonaisvaltaisimmista työkaluista digitaaliseen markkinointiin liittyen. Vaikka palvelu onkin keskittynyt lähinnä hakukoneoptimointiin liittyvien tietojen tarjoamiseen, sen avulla on myös mahdollista saada tärkeää tietoutta maksulliseen mainontaan liittyen.

Ahrefsin arvo tulee ilmi viiden käytännöllisen pointin kautta:

  1. Työstettävän verkkosivuston optimointi automaattisen alkutarkastuksen muodossa
  2. Kilpailijoiden ja kilpailun kattava analysointi
  3. Potentiaalisten asiakkaiden käyttämien avainsanojen tutkiminen avainsanatyökalun kanssa (kts. myös Googlen Avainsanatyökalu seuraavassa kappaleessa)
  4. Toimialan parhaimpien sisältökäytäntöjen oppiminen
  5. Hakukonesijoitusten seuraaminen työkalun avulla ajan kuluessa

 

Työkalu on mahdollista ottaa maksuttomaan käyttöön rajoitetuin toiminnoin. Yhtä kaikki nämä rajoitetut toiminnot antavat todella kattavan mahdollisuuden alkuunpääsemiseksi hakukoneoptimoinnin osalta.

Millaisia maksullisia vaihtoehtoja palvelu tarjoaa?

Jos tarkoituksena on päästä käsiksi kaikkiin yllä mainittuihin viiteen pointtiin, palvelu tarjoaa $7 (n. 5.75€) hintaisen tutustumisjakson 7 päivän ajaksi. Tutustumisjakson päättymisen jälkeen palvelun käyttöä on mahdollista jatkaa neljän erilaisen hintaportaan kautta.

  1. Lite – $99 (n. 81€) /kk – sopii aloitteleville yrityksille ja yrittäjille. Sisältää joitakin rajoituksia eri palveluiden laaja-alaiseen hyödyntämiseen. Sopii kuitenkin erinomaisesti yksin työskenteleville tahoille.
  2. Standard – $179 (n. 147€) /kk – sopii mainiosti liiketoiminnan kasvua saaneille ja hakeville pk-yrityksille. Palvelun sallima käyttäjämäärä on edelleen vain yksi tili mutta eri verkkosivuprojekteja voi luoda Liten tarjoaman viiden sijasta kymmenen kappaletta. Kaikista suosituin vaihtoehto kokonaisvaltaiseen hakukoneoptimointiin. Esimerkiksi Betsson -verkkosivun optimointi voisi hoitua erittäin tehokkaasti tämän portaan avulla.
  3. Advanced – $399 (n. 327€) /kk – sopii jo pidempään toimineille keskikokoisille ja suurille yrityksille. Palvelua voi käyttää kolme eri käyttäjää ja työkaluun liittyviä rajoitteita löytyy hyvin niukasti. Kun liiketoiminnan tavoitteena on ottaa digitaalinen markkinointi kattavasti haltuun oman bisneksen ympäriltä, tämän vaihtoehdon kanssa se on enemmän kuin todennäköistä.
  4. Agency $999 (n. 818€) /kk – sopii hyvin digitaalisen markkinoinnin palveluita eteenpäin myyville yrityksille. Palvelua voi käyttää viiden tilin turvin ja rajoituksia on lähes mahdotonta ylittää. Vaikka kuukausittainen hinta voi tuntua todella suurelta summalta, se on mahdollista ansaita moninkertaisesti takaisin tarjoamalla merkittävää digitaalisen markkinoinnin lisäarvoa omille asiakkailleen työkalun avulla.

 

Maksullisiin palveluihin liittyen on huomattava se, että jos maksaa koko vuosihinnan yhdellä kerralla, Ahrefs tarjoaa alennusta yhteensä kahden kuukauden edestä. Tämä antaa merkittäviä säästöjä jokaisella hintaportaalla.

Lopuksi

Olen itse hyödyntänyt Ahrefsin maksutonta palvelua jo pidemmän tovin ajan eri projektien osalta. Mielestäni maksuttomat ominaisuudet ovat hyvinkin riittävät varsinkin jos toiminta keskittyy Suomen markkinoiden ympärille. On kuitenkin tärkeää huomioida se, että sinulla pitää olla kyseisen verkkosivuston hallinta itselläsi, mikäli haluat päästä hyödyntämään Ahrefsin tarjoamia palveluita sivuston digimarkkinoinnin osalta. Et voi siis valita mitä tahansa netistä löytämääsi sivustoa palvelun ympärille.

Hallinnan voi todistaa esimerkiksi Googlen palveluihin kytköksissä olevilla valtuutusmenetelmillä, kuten Google Search Console tai Google Analytics – tai sitten verkkosivuston palvelimen juureen ladattavalla tekstitiedostolla ja sivuston koodiin lisättävällä tekstillä.

Posted on 21.5.2021 in Yhteistyö

Share the Story

Back to Top