Autonostimen valinnassa pitää olla tarkkana

Autonostin

On vaikea pitää kattavaa ja tehokasta autokorjaamoa ilman kunnon nostinta. Korjaamoilla nostin onkin korvaamaton työkalu, jota ilman moni työ jäisi tekemättä. Nostin myös jouduttaa työntekoa, eli käytännössä korjaajat saavat samassa ajassa enemmän aikaiseksi. Nostimen on aina oltava myös turvallinen, sillä muuten riskit ovat suuret. Autonostimen valinnassa kannattaakin olla tarkkana.

Ota nämä huomioon

Valinnassa on hyvä ottaa huomioon, että autonostimet vaativat jonkin verran tilaa. On syytä suunnitella etukäteen myös se, millaisia töitä nostimella tehdään ja minkä painoisia ajoneuvoja sillä nostetaan. Myös se vaikuttaa valinnassa, miten aktiivisessa käytössä nostin tulee olemaan.

Laatu on luonnollisesti tärkeä seikka, koska se vaikuttaa paljon myös siihen, miten pitkäksi käyttöikä muodostuu. Laatu näkyy tietysti myös hinnassa, joten laadun ja hinnan välille tulisi löytää sopiva yhtälö. On myös hyvä ottaa huomioon, että nostinta pitää myös huoltaa ja joskus myös korjata, joten kustannuksia syntyy myös myöhemmin. Halvimmat mallit saattavat mennä helpommin rikki, joten ne eivät pitkällä aikavälillä tarkasteltuna välttämättä olekaan se edullisin vaihtoehto.

Erilaiset nostinmallit

Nostimia on saatavilla erilaisiin tarkoituksiin ja käyttötarkoitus näkyy nopeasti myös hinnassa ja tilantarpeessa. Huoltokorjaamoilla on usein käytössä pinta-asenteiset kaksoissaksinostimet, joiden etu on se, että ne eivät vie paljon tilaa. Myös saksinostinten etuna on se, että ne vaativat vähän tilaa. Niitä käytettäessä auton ovia voidaan myös liikutella vapaasti ja pyörätkin ovat vapaina.

Kaksoisnostinten käyttö tapahtuu hallinnoimalla ohjauspaneelia, joka voidaan asentaa sellaiseen paikkaan, että sitä on helppoa ja turvallista käyttää. Monissa paikoissa suositaan kaksoisnostimia niiden kestävyyden vuoksi, niitä on perusvoitelua lukuun ottamatta harvoin huollettava. Pilarinostinten valinnassa punnitsee paljon se, mikä niiden nostokapasiteetti on.

Tukes valvoo maahantuojia

Autonostinten maahantuontia valvoo Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ja koska huonolaatuiset nostimet voivat muodostaa korjaamolla vaaratilanteita, on maahantuojien asiakirjoihin liittyvät standardit tiukat. Tukes myös testaa aika ajoin maahantuotavia autonostimia laadun varmistamiseksi. Sen testeissä onkin voitu havaita jopa hengenvaaraa aiheuttavia rakenteellisia puutteita.

Vastuuta on paljon myös nostinten myyjillä. On heidän velvollisuutensa kerätä ostajiltaan hengenvaaralliset nostimet pois. Myös EU on asettanut vaatimuksia nostinten laadulle ja Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto valvoo lisäksi autonostimia, jotka on tehty ammattikäyttöön.

Määräaikaistarkastukset

Autonostimet ovat lain puitteissa nostolaitteita, joille on tehtävä vuoden välein määräaikaistarkastus. Tarkastus keskittyy arvioimaan laitteen turvallisuutta. Ensimmäinen tarkastus suoritetaan jo silloin, kun laite otetaan käyttöön. Vuosittaisten määräaikaistarkastusten lisäksi 10 vuoden välein pitää suorittaa myös kattavampi määräaikaistarkastus.

Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota varsinkin näihin seikkoihin:

  – turvaetäisyydet

  – kuormauselimet

  – runko

  – kannattimet

  – turvalaitteet

  – sähkölaitteet

  – kilvet

Määräaikaistarkastus alkaa aiempien pöytäkirjojen läpikäymisellä. Tarkastajalle pitää pystyä antamaan myös laitteen huolto-ohjeet tarkastuksen ajaksi.

Turvallisuus edellä

Autokorjaamoilla käsitellään nostinten avulla suuria ja raskaita ajoneuvoja ja usein korjaustöitä tehdään ajoneuvon alla. Nostinten pitää siis olla 100 prosenttisen luotettavia. Jos nostin pettää, seuraukset voivat olla vakavia. Myös nostinten väärinkäyttö pitää ehkäistä, koska sekin on vaarallista. Esimerkiksi nostokapasiteetti on aina otettava huomioon.

Autokorjaamoilla käytetään paljon myös voiteluaineita, puhdistusaineita sekä muita kemikaaleja. Myös näistä voi aiheutua terveysriskejä, jos niitä ei käsitellä oikein. Henkilökunnan koulutus on tässä myös avainasemassa. Kemikaaleista syntyy myös sellaista jätettä, jonka käsittely on tehtävä oikein ympäristöongelmien ehkäisemiseksi.

Nostinten lisäksi on siis myös muita syitä olla huolellinen ja noudattaa turvallisuusohjeita ja -käytäntöjä. Työntekijöillä kuuluu olla aina myös oikeanlainen suojavarustus. Voit jättää meille palautetta, jos olet nostinten asiantuntija ja koet, että unohdimme kertoa jotain oleellista.

Posted on 7.8.2023 in Omat projektit

Share the Story

Back to Top