Myyntiprosessi kuntoon henkilökohtaisten kotisivujeni kautta

Pitkähkö loppukevään ja alkukesän yritysten myyntiprosessin kehittämiseen tähtäävä projekti on nyt viety – ainakin toivottavasti – menestyksekkäästi maaliin kehyksen luomisen suhteen.

Sain nimittäin julkaistua muutama viikko takaperin uunituoreet kotisivut oman henkilöbrändin osalta. Mikko Raespuron henkilöbrändin taakse kätkeytyy nimittäin vankka osaaminen myyntisuppiloiden hyödyntämiseksi asiakasyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Menestyksekkään myyntiprosessin käyttäminen on tämän päivän internetmarkkinointia parhaimmillaan. Jos kelataan aikaa taaksepäin vaikkapa noin 10 vuoden verran, pelkät kotisivut olivat tuolloin niin sanotusti ”se juttu”.

Tuolloin kotisivujen suurimpana tarkoituksena oli saada asiakas ottamaan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse hankkiakseen lisätietoja tai ostaakseen tarjottavan tuotteen tai palvelun.

Tuo tavoite ei yksinkertaisesti enää riitä tänä päivänä.

Myyntiprosessi

Photo by Shengjun Shi on Unsplash

Asiakkaat osaavat vaatia nyt valmistettavien kotisivujen osalta paljon enemmän lisäarvoa tuottavaa sisältöä – kuin nähdäksensä lisävaivaa soittamisen tai sähköpostin lähettämisen osalta.

Heille pitää tarjota niin paljon merkittävää arvoa ilmaiseksi eräänlaisen syötin muodossa, jotta he haluavat antaa sähköpostiosoitteensa sinulle palkinnoksi lisäarvon vastaanottamista vastaan.

Sivustolla vierailevan henkilön sähköpostin hankkiminen mahdollistaa samalla myyntisuppilon käyntiin polkaisemisen ja samalla laadukkaan sähköpostimarkkinoinnin tuottamisen.

Myyntisuppilon avulla pystyt kasvattamaan ja lopulta maksimoimaan yhdestä asiakkaasta saatavan liiketoiminnallisen hyödyn. Se mahdollistaa myös sitä kautta isomman asiakaskohtaisen markkinointibudjetin asiakkaan hankkimiseksi oman bisneksen pariin kilpailijan sijasta.

Markkinointimaailmassa tunnetun sanonnan mukaanhan se taho, joka käyttää eniten rahaa asiakkaan hankkimiseksi, voittaa kilpajuoksun asiakkaasta.

Tätä sanontaa on haastavampaa lähteä toteuttamaan silloin, jos oma myyntisuppilo ei ole viritettynä niin kireäksi kuin mahdollista.

Millaisia seikkoja menestyksekäs myyntiprosessi sisältää?

Menestyksekkään myyntisuppilon osiin kuuluvat mm. sellaisia termejä ja käsitteitä kuten:

-> vastustamaton tarjous

-> arvoportaikko

-> copywriting

myyntisuppilo

Ensiksi, vastustamaton tarjous tarkoittaa sitä, että asiakkaalle luodaan liiketoimintasi tuotteista ja palveluista jokin niin kiehtova kokonaisuus, etteivät he yksinkertaisesti voi vastustaa sitä. Heidän on siis tartuttava täkyyn.

Toisena käsitteenä oleva arvoportaikko kuvailee sitä prosessia, joka nostaa asiakkaan myyntisuppilon suulle askel askeleelta. Arvoportaikon eri askeleilla tarkoituksena on tarjota asiakkaalle merkittävää lisäarvoa aina korkeammalle kavutessa. Tuotteesta tai palvelusta pyydettävä hinta korreloi lisäarvon suhteen samansuuntaisesti.

Kolmantena terminä oleva copywriting tarkoittaa puolestaan sitä, että tuotettavasta sisällöstä tehdään mahdollisimman myyvää, innostavaa ja mielenkiintoista. Siihen sisältyy olennaisena osana tietyn kaavan noudattaminen värikkäiden tarinoiden saattelemana.

Nämä teemat on tärkeää valjastaa osaksi toimivaa myyntiprosessia ja kokonaisvaltaista myyntisuppiloa menestyksekkäiden liiketoimintojen eturintamassa.

Mikäli kiinnostuit tietämään lisää teeman osalta myös siitä, miten myyntisuppilo ja myyntiprosessi mahdollisesti sopisi oman liiketoiminnan pariin, niin vieraile vain myyntisuppilomestarin kotisivuilla osoitteessa https://mikkoraespuro.com

Posted on 15.6.2018 in Omat projektit, Yleinen

Share the Story

Back to Top