Mitä työnantaja etsii CV:stä?

Expanding Digital Business to Finland

Oma huoliteltu ansioluettelo näyttää sen laatijan mielestä aina hienolta. Eihän kukaan lähetä työnantajille sellaista ansioluetteloa, johon ei olisi itse tyytyväinen, mutta jostain syystä moni työnhakijan mielestä täydellinen ansioluettelo päätyy työnantajan nopean vilkaisun jälkeen paperikeräykseen. Selitys on varsin yksinkertainen: oma ansioluettelo on laadittava työnantajan tarpeisiin perustuen eikä siihen, että nauttisi itse sen lukemisesta viikonloppuiltana.

Logiikalla selvitään pidemmälle

Omaa CV:tä laatiessa on syytä miettiä asioita koko ajan työnantajan näkökulmasta ja suodattaa annettava tieto ikään kuin työpaikkailmoituksen filtterin kautta. Näissäkin tapauksissa, joissa työpaikkailmoitusta ei ole vaan tiettyyn yritykseen haetaan avoimella hakemuksella, CV:stä pitää selkeästi näkyä, että työnhakija pystyy tyydyttämään työnantajan tarpeet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakiessa töitä esimerkiksi teknisen alan laadunvalvontatehtäviin on keskityttävä nimenomaan sitä koskevaan omaan työkokemukseen eikä alkaa avata omia ajanhallinnan taitoja.

Tällöin myös käytettävä CV-malli on erittäin tärkeässä osassa.

Kuten edellä jo mainittiin, logiikka on varsin yksinkertainen: jokaiseen työnantajan työpaikkailmoituksessa kerrotun vaatimukseen tai esitettyyn kysymykseen työnhakijan CV:stä pitää löytyä yksiselitteinen vastaus. Näin varmistutaan siitä, että täytetään työnantajan vaatimukset omilla tietotaidoilla – tai luvataan, että joku puuttuva taito hankitaan esimerkiksi erinomaisen oppimiskyvyn avulla heti ensimmäisinä työviikkoina. Pähkinänkuoressa siis: työnantaja ei etsi työnhakijoiden ansioluetteloista hyviä tyyppejä, vaan nimenomaan yrityksen tarpeita tyydyttäviä työntekijöitä. Tilastoja ja tutkimuksia silmällä pitäen, kahdeksan sekunnin sääntö toimii tässäkin – eli jos ensimmäisen kahdeksan sekunnin aikana työnantaja näkee, että työntekijä ei täytä työantajan vaatimuksia ja tarpeita, ansioluettelo päätyy roskikseen.

Henkilöpiirteillä on merkitystä

Kun oman ansioluettelon looginen osuus on laadittu ja tarkistettu, CV:hen pitäisi lisätä jotain, millä erotutaan muista työnhakijoista, jotka täyttävät työnantajan vaatimukset yhtä hyvin tai jopa paremmin. Sitä varten on olemassa henkilökohtainen osuus, joka ei kuitenkaan ole koskaan ratkaiseva, jos perusvaatimukset eivät täyty. CV:n alkuun on hyvä laittaa muutama hyvin tiivistetty lause omista ammattitaidoista, ja lopussa sekä hakemuksessa voi taas esiintyä jotain henkilökohtaisempaa.

Tärkeimpiä työnhakijan henkilökohtaisia piirteitä ovat sitoutuneisuus, tiimityöskentelytaidot ja kyky kehittyä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sitoutuneisuus tarkoittaa, että uudessa työssä aloittaessaan henkilö sulautuu osaksi yritystä ja ymmärtää, että yrityksen saavutukset sekä menetykset johtuvat myös hänen henkilökohtaisesta suoriutumisesta työssään. Tiimityöskentelytaidot ja kehittymiskyky ovat melko selviä asioita; toisaalta, jos ei ole varmuutta siitä, että niitä itseltäsi löytyy, parasta on välttää niiden mainitsemista työnhakuprosessin aikana.

Lisäksi on olemassa työpaikkakohtaisesti muuttuvia piirteitä, joita työnhakijoissa halutaan nähdä. Esimerkiksi periksiantamattomuus on välttämätön taito kaikessa projektityössä, ja toisaalta samalla projektityössä on tärkeää myös osata ottaa opiksi epäonnistuneista tapauksista ja jatkaa matkaa. Esimiestyössä tärkeä taito on käsittää kokonaisuudet ja osata samalla perehtyä asioiden detaljiikkaan niin, että ei ruveta jakamaan työntekijöille käskyjä ”tee tämä” -tyylillä ilman minkäänlaista kiinnostusta annettuun tehtävään. Selkeiden ohjeiden laatiminen on yksi tärkeimpiä esimiehen taitoja.

Eli: jokaiseen tehtävään haetaan ensin teknisesti sopivaa persoonaa, eli riittävillä ammattitaidoilla varustettua henkilöä, ja sen jälkeen katsotaan myös henkilökohtaisia piirteitä. Jos esimiestyötä hakeva ihminen on erittäin ammattitaitoinen omalla alallaan, mutta ei osaa tehdä nopeita päätöksiä ja kättelykin tuntuu kuolleelta kalalta, hänen tilalle tulee joku muu – mahdollisesti hieman vähemmän koulutettu tai pienemmällä kokemuksella, mutta esimiestyöhön sopiva tyyppi. Lopuksi vielä mainittakoon, että työtä hakiessa ei kannata lähetellä omia hakemuksia kaikkiin oman alan avoimiin työpaikkoihin, vaan työpaikkailmoitukset on käytävä perusteellisesti läpi ja mietittävä tarkkaan, vastaako tarjottu työ omia odotuksiasi. Onneksi tällä hetkellä Suomen työttömyystaso ei ole sellainen, että pitäisi ottaa vastaan mikä tahansa työpaikka, joten kyllä se sopiva tulee jossain vaiheessa vastaan.

Posted on 25.1.2020 in Yhteistyö

Share the Story

Back to Top